Sandnes kommune logo - Klikk for å gå til startsiden

Oversikt over skulpturer i Sandnes kommune

"Installasjon i stein" av Odd Sama

Tittel Installasjon i stein
År 1997
Sted/plassering Sandved skole, barneskolens uteareal.
Kunstner Odd Sama
Biografi Født i Oslo 1945. Bosatt på Brusand i Hå.
Kategori Monument Relieff Frittstående Gruppe Installasjon
Kjente personer hedres
Utsmykning Kunstnerisk utsmykking av Sandved skole i samsvar med godkjent utsmykkingsplan.
Teknikk 10-12 steiner er tilhogget og tilpasset uteareal. Norsk naturstein av ulik art.
Inskripsjon
Oppdragsgiver Offentlig Privat Gave
Finanisert av Sandnes kommune v/Utsmykkingsutvalget i samsvar med regelverk for utsmykking av kommunale bygg i Sandnes.
Formål Å skape et kreativt og opplevelsesrikt visuelt ute- og lekemiljø.
Tilleggsopplysninger En romlig utforming. Lekemiljø i norsk naturstein av ulik art. 10-12 steiner er tilhogget og tilpasset uteareal med høyde fra 80 til 300 cm. Tilstand: God.
Reg. nummer U43

Klikk her for å gå tilbake til forrige side


Rød firkant markerer skulpturens plassering