Sandnes kommune logo - Klikk for å gå til startsiden

Oversikt over skulpturer i Sandnes kommune

"Vårløsing" av Kristoff Nasilowski

Tittel Vårløsing
År 1993/94
Sted/plassering Rovik bo- og aktivitetssenter, i atriets hageanlegg.
Kunstner Kristoff Nasilowski
Biografi Født i Polen 1956. Bosatt i Stavanger.
Kategori Monument Relieff Frittstående Gruppe Installasjon
Kjente personer hedres
Utsmykning Utsmykking av Rovik bo- og aktivitetssenter. (Rovikheimen)
Teknikk Nonfigurativ skulptur kombinert med vannfontene. Kvit betong med stålrør og naturstein.
Inskripsjon
Oppdragsgiver Offentlig Privat Gave
Finanisert av Sandnes kommune v/Utsmykkingsutvalget.
Formål Kunstnerisk utsmykking av Rovik bo- og aktivitetssenter i samsvar med kommunens regelverk for kunstnerisk utsmykking.
Tilleggsopplysninger En poetisk abstrahert visualisering av et landskap i vårløsingen.
Tilstand: Vannet er frakoblet og da mister skulpturen en av sin visuelle og estetiske funksjon og helhetsuttrykk.
Reg. nummer U39

Klikk her for å gå tilbake til forrige side


Rød firkant markerer skulpturens plassering