Sandnes kommune logo - Klikk for å gå til startsiden

Oversikt over skulpturer i Sandnes kommune

"Tankedelere" av Marit Benthe Norheim

Tittel Tankedelere
År 1993
Sted/plassering NSB Rutebilstasjon/Jernbanen - 'Ruten'
Kunstner Marit Benthe Norheim
Biografi Født i Skien 1960. Bosatt i Oslo.
Kategori Monument Relieff Frittstående Gruppe Installasjon
Kjente personer hedres
Utsmykning Utsmykking av statlige bygg i samsvar med Utsmykkingsfondets regelverk.
Teknikk Frittstående hjul med figurer og figurer montert som relieffer på vegg. Armert og sveiset betong tilsatt fargeoksyd.
Inskripsjon
Oppdragsgiver Offentlig Privat Gave
Finanisert av Staten v/Utsmykkingsfondet for offentlige bygg med delfinansiering fra Sandnes kommune.
Formål Kunstnerisk utsmykking av den nye rutebilstasjonen/ jernbanestasjonen i Sandnes. Avduket 17. mai 1993.
Tilleggsopplysninger Tredelt utsmykking som består av et frittstående hjul m/figurer og figurer montert som relieffer på vegg, utført i armert og sveiset betong tilsatt fargeoksyd. Abstrahert forenklet formspråk. Symboliserer kommunikasjon/møte under reiser. Hjulet er 3,5 m høyt/3 m i diameter. Figurene er 2 m høye. I dag: Hjul med 7-8 figurer innfelt plassert midt i passasjen/undergang. Tre figurer montert på betongvegg ved rampen, ut mot St.Olavsgt., samt 1 figur under klokken på søylen oppe på perrongen. Tilstand: Relativt god.
Reg. nummer U38

Klikk her for å gå tilbake til forrige side


Rød firkant markerer skulpturens plassering