Sandnes kommune logo - Klikk for å gå til startsiden

Oversikt over skulpturer i Sandnes kommune

"Billedbroen" av Ståle Kyllingstad

Tittel Billedbroen
År 1942
Sted/plassering Det gamle Øglændbygget (Portalbroen), Solaveien 10.
Kunstner Ståle Kyllingstad
Biografi Født 1903 i Kvinesdal. Bosatt i Hønefoss. Død 1987.
Kategori Monument Relieff Frittstående Gruppe Installasjon
Kjente personer hedres
Utsmykning Billedrelieffer på øst- og vestveggportalen
Teknikk Modellert i steingodsleire og høybrent keramikk, fargeoksydert.
Inskripsjon
Oppdragsgiver Offentlig Privat Gave
Finanisert av Øglændsbedriften
Formål Kunstnerisk utsmykning ved innvielsen av bygget.
Tilleggsopplysninger Billedrelieffene består av 15 billedfelt fordelt med 9 på østveggen og 6 på vestveggen med motiver som henspeiler på arbeids- og næringsliv i Sandnes; jordbruk, fiske, industri, handel, skipsfart og håndverk. Vestvegg: Fra fiske og jordbruk. Østvegg: Pottemaker, syklister og diverse sandnesmotiv
Tilstanden er bra.
Reg. nummer U04

Klikk her for å gå tilbake til forrige side


Rød firkant markerer skulpturens plassering